1. Мета проєкту:  посилення консультаційної та моніторингової ролі аналітичних центрів в процесі впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Передбачається, що по закінченню проєкту організації об’єднаються у неформальну мережу аналітичних центрів та посилять свій потенціал та спроможність у застосуванні ґендерного аналізу при аналізі, розробці та моніторингу впровадження політик, спрямованих на європейську інтеграцію України, а також втіленні комунікаційних кампаній на підтримку євроінтеграції.

2. Цільова аудиторія: 

- аналітичні центри з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше трьох років в сфері аналітики/досліджень, спрямованих на захист прав жінок, забезпечення рівності жінок і чоловіків, а також не пов’язані з політичними партіями.

- жіночі/феміністичні правозахисні організації з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше трьох років та чітку спрямованість (відповідно до статуту) на захист прав жінок та забезпечення рівності жінок і чоловіків; мають досвід в сфері аналітики/досліджень, спрямованих на захист прав жінок та просування ґендерної рівності і зацікавлені в тому, щоб зробити гендерні дослідження одним з ключових напрямків своєї роботи; а також не пов’язані з політичними партіями.

3. Заходи проєкту:
- грантова інституційна підтримка;
- підтримка організаційного розвитку для посилення сталості організації, включно із оцінкою спроможності та розробкою плану з її посилення, тренінгами та консультаціями протягом 18 місяців;
- методологічна підтримка щодо особливостей аналізу євроінтеграційних процесів та застосування ґендерного аналізу за методологією Індексу ґендерної рівності Європейського Союзу;
- розвиток потенціалу для комунікацій, включно із тренінгами, консультаціями та фінансуванням для втілення регіональних комунікаційних кампаній в сфері Європейської інтеграції;
- обмін досвідом і налагодження співпраці, в тому числі з європейськими партнерами;
- аналіз, розробка та моніторинг впровадження політик у сфері європейської інтеграції України;
- налагодження комунікації зі державними органами та іншими зацікавленими сторонами, причетними до відповідної публічної політики, підвищення впізнаваності аналітичного центру.

4. Географія проєкту: Україна

5. Донор: виконується Українським Жіночим Фондом за підтримки Європейського Союзу