1. Мета проекту: Набуття дітьми у вибраних дворах міста Суми життєвих навичок добросусідства, поваги до батьків і сімейних цінностей, екологічної культури, креативності.

2. Географія проекту: м. Суми

3. Донор:  Сумська міська рада