Дослідження проводиться на замовлення ООН Жінки в Україні та є частиною великої програми, яку ця структура реалізує в пілотних областях – Сумській, Волинській, Чернівецькій, Херсонській на рівні 12 територіальних громад.

Основна мета дослідження – проаналізувати вплив реформи децентралізації в Україні на права жінок і чоловіків, зокрема тих, які знаходяться у вразливих ситуаціях. В результаті аналізу будуть сформовані рекомендації щодо розробки комплексних заходів, спрямованих на усунення виявлених прогалин (у тому числі дискримінації) у забезпеченні прав людини, зокрема, гендерної рівності, та задоволенні потреб жінок/чоловіків, дівчат/хлопців з найбільш вразливих груп під час реформи децентралізації. 

 

Аналіз передбачав комплексну оцінку, яка включала роботу з програмними документами національного, регіонального та місцевого рівня, проведення експертних інтерв’ю та фокус-групових дискусій з представництвом вразливих груп. Все це дозволило дізнатися, як оцінюють вплив реформи різні сторони – влада та громадськість. Результати дослідження будуть оприлюднені наприкінці березня 2021 року.