Напрями діяльності

Громадську організацію «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» було створено у 2008 році активом науковців, які вбачають сенс науки у зміні життя людей на краще, у максимальному наближенні наукових розробок до потреб суспільства. Організація налічує у своєму складі 140 членів, при цьому на постійній основі працює 5 осіб (голова та члени правління, менеджер проектів). Активне членство бере участь у життєдіяльності організації на волонтерських засадах. Переважна більшість членів «Інтелекту Сумщини» – кандидати та доктори наук у сфері філософії, політології, економіки, медіа комунікацій, медицини, юриспруденції. Голова правління та члени правління організації мають кваліфікації тренерів.

Основна мета діяльності організації – розробка і здійснення заходів, проектів і програм, спрямованих на захист правових, економічних, соціальних, творчих, національно-культурних інтересів Сумської громади та сприяння в реалізації культурних, освітніх, природоохоронних заходів. Основними напрямами діяльності організації є напрацювання бази для системних змін через участь у розробці цільових програм та нормативних документів, обмін досвідом між зацікавленими сторонами та поширення успішних історій.

 

«Інтелект Сумщини» співпрацює з рядом державних інституцій та НДО Сумщини, серед яких – Сумський державний університет, управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, управління молоді та спорту Сумської ОДА, соціальні служби, лікувальні заклади регіону.
«Інтелект Сумщини» являється членом громадської ради при Сумській ОДА та входить до складу експертної ради при Сумському міському голові. Заступник голови організації очолює комісію громадської ради при Сумській ОДА з питань освіти, науки та культури.

ГО «Інтелект Сумщини» приймала участь у розробці:

– стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року “Нова Сумщина – 2015”,
– програми розвитку інформаційного простору Сумської області на період до 2015 року,
– обласної комплексної програми «Здоров’я нації» на 2012-2015 рр.,
– програми «Молодь Сумщини – 2015»;
– обласної Програми розвитку сільських територій тощо.

«Інтелект Сумщини» постійно отримує замовлення з боку обласної влади на проведення моніторингу соціальних процесів у області.
ГО «Інтелект Сумщини» виступає ініціатором створення мережі громадських організацій, які на рівні області працюють над вирішенням соціально-гуманітарних питань. Інтелектуальні та менеджерські ресурси організації спрямовуються на проведення круглих столів, дебатів, дискусій з актуальних питань, а також на проведення навчальних семінарів та тренінгів для громадських активістів, особливо з числа молоді, з метою освоєння ними нових форм роботи та налагодження комунікацій на рівні області. Особливо актуальними такі комунікації та обмін інформацією є для організацій та активістів з малих міст і сіл.

ГО підписав Меморандум про співпрацю з Сумською обласною організацією “Українська Асоціація Маркетингу”.

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Громадської організації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»


Короткий підсумок проведення процесу оцінки організаційної спроможності:

  1. Назва організації: «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»
  2. Персонал (загальна кількість працівників): Членство в організації не фіксоване. З різним рівнем активності над вирішенням завдань організації в обласному центрі та по області працює більше 160 чол. Найбільш активна частина організації – біля 30 чоловік.
  3. До участі у проведенні оцінки організаційної та технічної спроможності організації було залучено 8 чоловік, які є активними членами організації, представляють різні напрямки її діяльності і є компетентними з даних питань.

Учасники проведення процесу оцінки організаційної спроможності із зазначенням прізвища, ім’я та посади:

 

ПІБ Посада в організації Напрям діяльності
1 Васильєв Анатолій Васильович Голова правління Вища освіта
2 Світайло Ніна Дмитрівна Співголова правління Менеджмент, соціологія
3 Костенко Андріана Миколаївна Член правління Політика, соціологія
4 Іванова Тетяна Володимирівна Член ГО Медична соціологія
5 Стрельник Олександр Васильович Член Наглядової ради Менеджмент, ЗМІ
6 Савельєва Юлія Михайлівна Член ГО Медицина, гендер
7 Купенко Олена Володимирівна Член ГО Педагогіка, інформаційні технології
8 Півень Андрій Григорович Член ГО

 

Інформаційні технології
9 Скрипка Ольга Олексіївна Член ГО Режисура, сценарна та акторська майстерність
10 Назаров Микола Сергійович Член ГО Інформаційна та безпекова політика
11 Лебідь Андрій Євгенович Член ГО Теорії комунікації, політичний менеджмент, логіка та методологія науки

Учасники процесу оцінювання отримали електронний варіант необхідних документів і працювали над ними індивідуально. При необхідності кожен з учасників, залучений до процесу оцінки організаційної спроможності мав можливість отримати додаткову інформацію від керівництва організації та ознайомитись з матеріалами, наданими від Програми під час тренінгу у квітні.

Після попереднього етапу було проведено робочу зустріч з метою узагальнення даних, на основі результатів якої були заповнені окремі таблиці та загальна форма (для організації в цілому). Результати оцінки, виставлені кожним з експертів надаються.
Проведення оцінювання дозволило вийти на колегіальні рішення щодо рівня організаційної спроможності організації, існуючих проблем, а також актуальності запропонованих критеріїв оцінки організаційної та технічної спроможності. Деякі із висновків робочої зустрічі з коментарями окремих експертів наведені у таблиці. Обговорення було корисним і з точки зору визначення найбільш актуальних питань та визначення пріоритетних компонентів організаційного розвитку організації. Зокрема – інформаційного забезпечення діяльності та налагодження комунікацій на рівні області та активізація зусиль в напрямку інформаційно….

Виходячи з того, які компоненти (пункти) отримали найвищий рівень актуальності та невеликі оцінки, керівництвом організації приймається рішення про обрання 3-5 пріоритетів, на основі яких буде складатися план організаційного розвитку за запропонованою схемою, що додається.

  1. Вибрані пріоритети для складання плану організаційного розвитку:

Галузь 5: Зовнішнє оточення/Формування іміджу та суспільне визнання

Над розробкою даного напрямку працюють:

1) Світайло Ніна Дмитрівна – співголова правління

2) Костенко Андріана Миколаївна – член правління

3) Савельєва Юлія Михайлівна – член ГО

4) Купенко Олена Володимирівна – член ГО

5) Півень Андрій Григорович – член ГО

Одним із центральних напрямів роботи ГО є створення платформи для комунікацій між громадськими організаціями Сумської області.