Координатор проекту «Мир у цифровий час» Олег Туляков веде діяльність у напряму організації громадської освіти з критичного (ефективного) мислення.

Чергова зустріч відбулася 13 жовтня у Конгрес-центрі Сумського державного університету.  Говорили на тему «Планування та реалізація життєвих стратегій у контексті ідей німецьких філософів Іммануїла Канта та Георга Гегеля».

Спочатку розібралися у змісті поняття «життєва стратегія», осмисливши у свою чергу поняття «доля», «покликання», «життєвий шлях», «призначення».

Далі перейшли до німецьких класичних філософів. Кант цікавив у зв’язку з його категоричним імперативом, розуміння якого відкриває шлях до самоідентифікації.  Розмову про діалектику розпочали з Геракліта («парадокс річки»). А потім намагалися осмислити класичну діалектику Гегеля: закони боротьби та єдності протилежностей, переходу кількісних змін в якісні, заперечення заперечення.

Особливий акцент був зроблений на спостереженні: видатні особистості зростають  у разі, якщо вони спілкуються з рівними собі. Так, Георг Гегель товаришував з видатними людьми того часу – філософом Фрідріхом Шеллінгом та поетом Фрідріхом Гельдерлінгом. Внаслідок такого спілкування ці люди набули світової слави.